Logo

Аутсорсинг розробки ПЗ

Послуги з аутсорсингу розробки програмного забезпечення передбачають передачу відповідальності розробнику за розробку всього програмного забезпечення або його частини, що покриває нестачу внутрішніх ресурсів або досвіду розробки компанії замовника.

Компанія Soft Review готова взяти на себе розробку ПЗ (повністю або його частину) та забезпечити ефективність та прозорість нашої співпраці.

Інтегровані середовища та утиліти розробки ПЗ
 • Embarcadero Rad Studio
 • Oracle JDeveloper
 • PlsqlDeveloper
 • DBForge Studio for Oracle
 • Sybase Power Designer
 • JavaDeveloper
 • Toad
 • IDEA
 • NetBeans
 • Maven (Java фреймворк складання проектів)
Мови програмування
 • Object Pascal
 • C++
 • PL/Sql
 • Java
 • JavaScript
 • HTML
 • CSS
Компонентні моделі, фреймворки
 • JSF - JavaServer Faces JSP - JavaServer Pages
 • Java Servlet
 • Oracle ADF
 • Spring
 • Собственные SR  разработки
Протоколи та формати обміну даними
 • XML
 • SOAP
 • REST
 • JSON
 • COM
 • OLE
 • WinSock - Windows Sockets API
 • WebSocket
 • RMI
 • Develop Custom Servlet - самописные API на базе servlet
 • JMS
 • Возможна реализация с платформой Web-сервисов Metro
Бібліотеки компонент
 • Developer Express
 • Direct Oacle Access
 • ODAC
 • FastReport VCL
 • FastCube VCL
Платформи, СУБД, системні технології
 • Oracle Database
 • Oracle Gateway
 • Oracle Weblogic
 • GlassFish
 • JBoss
 • Apache TomCAT
 • Oracle SOA
 • Oracle VM Server
 • Oracle VM Virtualbox
 • VMware ESX
 • FireBird DB
 • PostgreSql
 • MySql