Logo

Розробка WEB додатків для бізнесу

Одним з основних критеріїв успіху сучасних систем для розробки, впровадження та супроводу 7/24 корпоративних WEB-додатків є поєднання декількох факторів:

 • зниження вартості та строків їх створення;
 • перенесення акценту з розробки додатка на його налаштування;
 • можливість налаштування всього життєвого циклу бізнес-процесу, з налаштуванням усіх візуальних форм програми.
 • Можливість проведення змін у режимі run time.

Поєднання цих факторів призводить не тільки до зниження вартості розробки та подальшого супроводу програмного продукту, але й реального зменшення термінів розробки. Також значно спрощується ланцюжок взаємодії Бізнес -> Бізнес аналітик -> Розробники ПЗ.

default image alt
Передумови створення
 • Запит клієнтів компанії Софт Ревю на створення нового, або альтернативного інтерфейсу користувача до ряду продуктів;
 • Необхідність швидкої реалізації «під ключ» завдань автоматизації бізнес-процесів, у тому числі для фінансових компаній;
 • Необхідність зменшити високу складність, вартість та терміни, циклу від розробки до впровадження класичних WEB-додатків;
 • Підтримка режиму 7/24, тобто. необхідність впливу на логіку та зовнішній вигляд WEB-додатків у процесі їх експлуатації без необхідності його зупинення;
 • Наявність попередніх напрацювань Софт Ревю, за візуальним конструюванням програмних продуктів, в Desktop додатках;
 • Наявність єдиного уніфікованого механізму Софт Ревю, на рівні БД, з налаштування та автоматизації фінансового документообігу з елементами системи BPM.
default image alt
Цілі і завдання
 • Сконцентрувати зусилля на реалізації бізнес-логіки, а не на технологічному процесі розробки додатків;
 • Автоматизувати повний цикл розробки, в рамках єдиного програмного комплексу, для всіх рівнів програми: база даних -> сервер додатків -> інтерфейс користувача;
 • Спростити та зробити наочним процеси постановки завдання, розробки презентаційної логіки, бізнес-логіки, тестування, налагодження та впровадження;
 • Швидко навчати розробників без глибокого знання WEB-технологій;
 • Для створення складної логіки валідації, знизити вимоги до кваліфікації розробника до рівня базових знань мов PL/SQL, Groovy та розуміння структури метаданих технологічної платформи;
 • Зменшити вартість тиражування, масштабування, супроводу та адміністрування системи;
 • Реалізувати режим роботи «24/7» з можливістю встановлення та оновлення програм у режимі реального часу, без необхідності зупинення системи
default image alt
Цикл розробки програми у SrWebExpress

default image alt
Склад сервісних програм

SrWebExpress IDE – середовище розробки WEB-додатків

Середовище конструювання web-додатків. В основі метадані.
Дозволяє декларативно конструювати програмні модулі, меню, екранні форми, звіти та налаштовувати виконавчий програмний код на встановлені події з використанням бібліотеки готових компонентів для роботи з даними та їх відображення у середовищі SrWebFramework.

SrUniDoc Admin – налаштування ядра об'єктів та бізнес-процесів

Дозволяє типизувати та налаштувати структуру та властивості параметрів об'єктів обліку. Також налаштувати для них операції, звіти, статуси, маршрути бізнес-процесів.
У основі лежить схема даних БД Oracle, у якій релазовані репозитарії типів документів і операцій, і навіть універсальний процедурний API, інтегрований у компоненти SrWebFramework лише на рівні бібліотек Groovy.

SrWebExpress FrontEnd – середовище виконання WEB-додатків

Додаток забезпечує виконання в розрахованому на багато користувачів режимі 24/7 динамічних WEB-додатків, налаштованих в середовищі SrWebFramework.
Інтерфейс користувача розділений на три частини:

 1. Верхня системна панель
 2. Зліва - меню модулів та додатків
 3. Центральна частина – регіон, де виконується обраний пункт меню WEB-додатки

Програма забезпечує перемикання між модулями та пунктами меню динамічних WEB-додатків, авторизацію та розмежування доступу, а також взаємодію з локальними периферійними пристроями.

default image alt
Галузь застосування
 • Створення інтерфейсу WEB до АБС SrBank;
 • Створення альтернативних користувацьких WEB-інтерфейсів до існуючих інформаційних систем
 • Просте створення програм з елементами BPM систем;
 • Розробка нових інтерфейсів для інших інформаційних систем:
  • візуалізація даних систем ДБО тощо.
  • вітрини даних для DWH;
  • моніторинг процесів у білінгових системах;
 • Створення додатків-агрегаторів «Єдине операційне вікно», «Єдине вікно касових операцій» і т.д., що інтегрують кілька продуктових систем в єдиному інтерфейсі користувача;
 • Розвиток корпоративних сайтів за рахунок розширення презантаційної логіки, інформаційними сторінками або функціональними фрагментами;
default image alt
Приклади використання

default image alt
Бізнес-переваги системи
 • Встановлення технологічної платформи та швидкий запуск в експлуатацію;
 • Оновленням WEB-додатків без зупинки системи у режимі 24/7;
 • Зниження у кілька разів термінів та вартості всіх етапів розробки;
 • Можливість використання вже готового Pl/Sql коду, при переході на альтернативний інтерфейс користувача;
 • Можливість перекомпонування існуючих систем у новому інтерфейсі користувача;
 • Єдина точка адміністрування системи;
 • Прозорість структури та логіки об'єктів системи, що спрощує підтримку розробником та передачу коду та метаданих від розробника замовнику та навпаки у XML форматі;
 • Можливість початку оперативної розробки прототипу WEB-програми до отримання остаточно сформульованих бізнес-вимог без подальшої втрати понесених трудовитрат.
default image alt
Загальна технічна архітектура системи

default image alt
SrWebFramework – платформа швидкої web розробки