Logo

Розробка ПЗ на замовлення

У нашому підході до процесу розробки програмного забезпечення (ПЗ) використовуються кілька основних моделей, залежно від складності проекту та вимог бізнесу.(Agile, DevOps).

Методологія розробки програмного забезпечення відповідає методу SDLC (Software Development Life Cycle).

Всі кроки, що використовуються в цьому методі, чітко визначають етапи життєвого циклу розробки програмного забезпечення і досить прості.

Кожен крок у життєвому циклі розробки завершується кінцевим продуктом, необхідним наступної стадії циклу. Ми дотримуємось шести основних етапів процесу розробки програмного забезпечення:

default image alt
ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ І ПІДГОТОВКА ВИМОГ

Вимоги до програмним продуктам (ПП), що розробляються, визначаються на цьому етапі. Для більшості проектів цей крок є дуже важливим. На даному етапі створюється спільна група проекту та призначаються Менеджери проекту як з боку розробника, так і з боку клієнта. Причому вже на цій стадії проекту, окрім бізнес-аналітиків, працюють усі категорії персоналу команди, що бере участь у проекті.

На даному етапі укладається договір на передпроектне дослідження, яке завершується створенням технічної документації, що складається з Проектного завдання (Technical Design Document (TDD), Плану проекту (Project Plan) та Тест-плану (Test Plan), а також пропонуються терміни та вартість виконання робіт.

У ході робіт, проводиться детальний аналіз функціональних вимог, існуючого ІТ ландшафту, безпеки, питань міграції даних, інтеграції майбутнього рішення із зовнішніми підсистемами, підбір відповідних технологічних інструментів для розробки, проводиться аналіз термінів, вартості, ліцензійної складової проекту, можливості подальшої модернізації, варіанти та вартість супроводу.

Після завершення аналізу вимог та затвердження технічної документації, команда проекту може перейти до наступного етапу розробки – дизайну продукту.

default image alt
ПРОЕКТУВАННЯ/ДИЗАЙН ПРОДУКТУ

На цьому етапі відбувається погодження дизайну програмного продукту виходячи з Проектного завдання та можливостей обраних технологічних інструментів, ¦ відбувається узгодження варіантів зовнішнього вигляду інтерфейсу користувача (UI/UX).

На даному етапі команда проекту може підготувати прототип майбутнього продукту для схвалення загальної концепції клієнтом. Це дозволяє замовнику попередньо ознайомитися з прототипом майбутньої системи та дати свій відгук на ранній стадії розробки.

Макет дизайну продукту також служить основою для наступного кроку в циклі розробки. Наступний етап, включає безпосередній процес розробки/кодування.

На даному етапі може відбуватися коригування остаточної версії специфікації вимог та проектної документації, і укладається договір на постачання ПЗ.

default image alt
РОЗРОБКА/КОДУВАННЯ

Після етапу проектування продукту, як тільки команда розробників отримає остаточну специфікацію вимог та проектну документацію, розробники програмного забезпечення зможуть розпочати безпосередньо створення ПП. Крім програмування, на цьому етапі, розробники також виконують модульне тестування, щоб виявити потенційні проблеми, як можна раніше, на етапі розробки.

При цьому залежно від ступеня готовності ПЗ, можлива участь всіх членів команди, для перевірки зручності інтерфейсу користувача, коректності бізнес логіки, коректності інтеграції із зовнішніми підсистемами.

На даному етапі виконується міграція даних із зовнішніх підсистем, а також налаштування всіх довідкових даних, у тому числі рольової безпеки користувачів системи.

Після цієї фази команда може перейти до наступного етапу розробки - тестування.

default image alt
ТЕСТУВАННЯ

Після етапу розробки ПЗ команда приступає до повноцінного тестування тестування даного рішення. Вся команда перебуває у постійному процесі усунення зауважень.

На даному етапі, серед майбутніх безпосередніх користувачів даного програмного забезпечення, створюється команда, для отримання інформації про остаточну готовність ПЗ, проводиться перевірка валідації, тестування кінцевого програмного продукту на основі вимог і дизайну UI/UX з точки зору кінцевого користувача.

На даному етапі самі розробники програмного забезпечення виконують тестування ПЗ спільно з командою тестування та проектною групою замовника.

Далі відбувається інтеграційне тестування. Тут перевіряється взаємодія між окремими модулями та/або зовнішніми системами.

Обов'язковим елементом тестування на даному етапі є навантаження тестування, як правило на обладнанні замовника, або у відповідних центрах наших партнерів, які пропонують апаратні, або «хмарні» рішення.

Якщо програма більше не містить критичних зауважень, відбувається процес впровадження.

default image alt
ВПРОВАДЖЕННЯ/РОЗГОРТАННЯ ПРОДУКТУ

Щойно програмний продукт проходить етап тестування, може розпочатися процес його застосування, тобто. перенесення ПЗ на продуктові сервери замовника. Цей етап включає в себе, остаточне тестування, у тому числі навантажувальне та визначення дати переходу в промислову експлуатацію.

Якщо на даному етапі потрібні будь-які доробки/виправлення через зворотний зв'язок з клієнтом, або виникають будь-які помилки, які не помічені на етапі тестування, виконується їх усунення та коригуються терміни переходу в промислову експлуатацію

Розгортання ПЗ зазвичай включає в себе налаштування продуктового сервера, на якому буде працювати програмне забезпечення. Такий сервер може бути одним із власних серверів компанії клієнта, або може перебувати в «хмарі» з використанням, наприклад Oracle Cloud, Amazon Web Services або Microsoft Azure.

Після розгортання наступним етапом є технічне обслуговування та експлуатація.

default image alt
СУПРОВІД

Після того, як всі перераховані вище кроки були успішно пройдені, і програмний продукт пройшов етап впровадження, потрібно подальше обслуговування продукту. Це включає рішення поточних проблем, подальшу модернізацію ПЗ, оновлення пов'язані зі зміною версій використовуваного стороннього програмного забезпечення, оновлення у зв'язку з різними вимогами регуляторів ринку.

У разі значного збільшення користувальницької бази програмного продукту, може знадобитися оптимізація програмного забезпечення для безперебійної роботи системи.

Всі програмні продукти, що поставляються нашою компанією, передаються як конструктори, для можливості подальшого розвитку ПЗ, у тому числі і фахівцями наших клієнтів та з відкритим кодом.

Наші компетенції

Інтегровані середовища та утиліти розробки ПЗ
 • Embarcadero Rad Studio 
 • Oracle JDeveloper
 • PlsqlDeveloper
 • DBForge Studio for Oracle
 • Sybase Power Designer
Мови програмування
 • Object Pascal
 • C++
 • PL/Sql
 • Java
 • JavaScript
Компонентні моделі, фреймворки
 • JSF - JavaServer Faces
 • Java Servlet
 • Oracle ADF
Протоколи та формати обміну даними
 • XML
 • SOAP
 • REST
 • JSON
 • COM
 • OLE
 • WinSock - Windows Sockets API
 • WebSocket
Бібліотеки компонент
 • Developer Express
 • Direct Oacle Access
 • ODAC
 • FastReport VCL
 • FastCube VCL
Платформи, СУБД, системні технології
 • Oracle Database
 • Oracle Gateway
 • Oracle Weblogic
 • GlassFish
 • Oracle SOA
 • Oracle VM Server
 • Oracle VM Virtualbox
 • VMware ESX
 • FireBird DB