Logo

Інтеграційна шина

За тривалу проектну діяльність співробітники компанії Soft Review накопичили значний досвід у галузі вирішення задач з інтеграції та створили набір технологічних інструментів для вирішення цих питань.

Вирішення комплексу завдань, пов'язаних з організацією обміну даними для різних інформаційних систем полягає в переході до побудови IT-інфраструктури на основі концепції сервіс-орієнтованої архітектури (Service Oriented Architecture, SOA), ключовим елементом якої є Інтеграційна сервісна шина, що дозволяє об'єднувати додатків, і навіть організувати взаємодія з-поміж них з урахуванням сервісів. У цьому технології, у яких реалізовані системи та його сервіси немає значення, це може бути JAVA, .NET чи інші платформи.

Це рішення насамперед направлене для централізованого управління набором платіжних/інформаційних послуг та сервісів, що надаються через віддалені канали: термінали самообслуговування, інтернет-банкінг, мобільний банкінг, SMS-банкінг. Через дану шину здійснюється взаємодія з цілою низкою інформаційних та платіжних систем.

При впровадженні інтеграційної шини надзвичайно полегшується інтеграція нових систем як покупних, так і самостійно розроблених. Деякі самостійні послуги можна задіяти в інших складових операціях, що додає системі цілісності, полегшує підтримку та знижує ризики.

Впровадження шини даних в IT-ландшафт організації дозволяє не лише структурувати, привести до єдиного стандарту та спростити підтримку процедур обміну інформацією між системами, але також знизити тимчасові витрати на інтеграцію нових підсистем та, як наслідок, скоротити вартість підтримки та розвитку всієї IT-інфраструктури компанії .

Як пропоновані набори сервісів, існує ціла низка готових рішень, що повністю, або частково реалізують обмін даними, з такими системами, як:

  • Internet/Mobile банкінг (Бифит, Нокк, Kapoway, PayForce, TAS24, TAS2You)
  • Бюро кредитних історій (УБКІ, ПВБКІ, МБКІ)
  • Системою Reuters
  • Системою Bloomberg
  • Платіжною системою SWIFT
  • З платіжними системами (Portmone, iBox)
  • З картковими процесингами (Prime, ПУМБ, Compass +, Укркард)

І ще цілою низкою інформаційних/платіжних систем.

В якості використовуваних рішень для розгортання інтеграційної шини можна використовувати як платні сервери додатків, наприклад Oracle WebLogic, так безкоштовні, наприклад GlassFish, JBoss і т.д.