Logo

Управлінський облік

Модуль Управлінського обліку успішно експлуатується у складі АБС SrBank протягом уже понад 10 років, постійно вдосконалюється та розширюється, агрегуючи найкращі методики банків. Цей модуль є інтегрованим рішенням у складі технологічної платформи SFTP, тому може експлуатуватися як і банках, і у фінансових компаніях.

У стандартному варіанті, всі налаштування системи виробляються, лише на рівні функціональних підсистем, т.к. АБС SrBank, програмне забезпечення SrFinance, які в першу чергу є OLTP системами. Формування управлінської аналітики виконується з допомогою параметризації всіх фінансових транзакцій обліку доходів і витрат індивідуально кожному за бухгалтерського документа, рахунки, операції, угоди. Можливе більш глибоке налаштування деталізації, на рівні сум окремих документів у розрізі аналітичних складових. Комплекс управлінського обліку працює повністю в автоматичному режимі з високою глибиною деталізації. Як аналітичний модуль зберігання та представлення аналітичних даних, використовується наша аналітична система зберігання даних (DWH), на базі якої відбувається побудова всіх вітрин, OLAP кубів, різних видів звітів, як за допомогою стандартних інструментів, вбудованих в систему, так і за допомогою BI систем різних виробників.

Кожен об'єкт системи позиціонується в розрізі стандартного набору ієрархічних класифікаторів управлінського обліку, що гнучко налаштовуються:

 1. Суб'єкт фінансової структури банку, похідної від організаційної, територіальної з урахуванням клієнтської орієнтації та бізнес-напрямків.
 2. Об'єкт бізнес-функціональної структури банку, що об'єднує у собі класифікацію банківських продуктів та видів внутрішньобанківських прибутків і витрат.
 3. Операцій управлінського обліку, класифікованих за принципом виникнення доходів та витрат (відсотки, комісії різних видів, резерви, інші види операційних та небанківських доходів та витрат)
 4. Контрагент та його категорія – відображає сегментацію клієнтської бази за бізнес-напрямками та ступенем пріоритетності клієнтів
 5. Валюта операції чи контракту, що дозволяє отримати валютну структуру фінансового результату, відображеного у фінансовому обліку у національній валюті.
 6. Бізнес-напрямок - розшифровка за проектами та зонами відповідальності бізнес-вертикалей банку.

Правильне складання класифікаторів формує універсальну управлінську модель обліку фінансового результату банку, що використовується під час планування, аналізу, оцінки ефективності бізнес-підрозділів та банківських продуктів.
Такий підхід дозволяє повністю розвантажити бухгалтерський облік від невластивих йому аналітичних функцій та одночасно знизити витрати, підвищити якість та глибину аналітики:

 • Відмовитися від докладної аналітики рахунків обліку доходів та витрат, скоротити їх кількість у багато разів
 • Спростити налаштування схем бухгалтерського обліку банківських операцій
 • Отримувати управлінську аналітику фінансового результату банку як реального часу
 • Кардинально покращити деталізацію та достовірність аналітики фінансового результату
 • Зменшити трудовитрати на етапі обліку та спростити формування управлінської звітності

Основні функції управлінського обліку:

 • До 95% всіх проводок зазнають повністю автоматичної параметризації за рахунок глибокого налаштування проекції облікової моделі на класифікатори управлінського обліку.
 • Можливість ручних коригувань та параметризації без втручання у бухгалтерський облік, у тому числі в архівних періодах
 • Проводки, що вимагають аналітичної деталізації, дробляться на окремі суми в розрізі відповідних джерел зовнішніх аналітичних даних, що завантажуються в банківську систему.
 • Контроль повноти параметризації здійснюється автоматично в процесі створення та проведення документів за рахунками.
 • Аналітичні розшифровки до документів, що мають зведену природу, можуть завантажуватись із зовнішніх облікових систем, а також спеціального комплексу обліку заявок на господарські витрати, що входить до комплексу Управлінського обліку.

Для управлінського обліку небанківських доходів та витрат розроблено спеціальний програмний комплекс «Електронні заявки на господарські витрати», який виконує такі функції:

 • Формування підрозділами-ініціаторами заявок на оплату за господарськими договорами з вкладенням докладної управлінської розшифровки та первинних документів у вигляді файлових вкладень сканкопій оригіналів або будь-яких інших первинних документів
 • Налаштування та виконання бізнес-процесу маршрутизації та візування заявок аж до автоматичної їх оплати
 • Накладення електронного цифрового підпису, у тому числі «кваліфікованого», на заявки та файлові вкладення
 • Контролює рольові повноваження та виконавчу дисципліну учасників бізнес-процесу супроводу та оплати заявок
 • Відображення аналітики заявки в управлінський облік на документах, що формують фінансовий результат
 • Формування, управління версіями бюджетних планів та контроль лімітів щодо їх виконання у процесі життєвого циклу заявок
 • Побудова звітності «план-факт» з урахуванням бюджетних планів господарських витрат.

За результатами відображення фінансових транзакцій в управлінському обліку формуються аналітичні вітрини та багатовимірна звітність у вигляді OLAP-«кубів», що виводить на принципово новий рівень можливості аналізу повного фінансового результату банку, отриманого як від банківських, так і від господарських операцій.
Другою похідною управлінського обліку є розрахунок внутрішнього трансферту та доповнення управлінської аналітики результатом трансфертних нарахувань, а також перерозподіл небанківських витрат на бізнес-підрозділи з використанням спеціальних драйверів та матриць коефіцієнтів у розрізі фінансових суб'єктів та функціональних об'єктів.