Logo

Фінансова технологічна платформа

Фінансова технологічна платформа SrFTP (Soft Review Financial Technology Platform) поєднує в собі набір базових функціональних компонентів, реалізованих у складі єдиного ядра системи SrCoreSystem, а також додаткових функцій пов'язаних з управлінням рольовим доступом, загальною безпекою та адмініструванням, API. Архітектура системи гарантує роботу 24/7, має високу продуктивність, надійність, масштабованість. Система побудована з урахуванням промислових компонентів компанії Oracle.

На базі SrCoreSystem, реалізована бізнес-логіка роботи всієї системи: ведення головної книги GL(General Leadger), загальних довідників, проведення фінансових транзакцій, робота сценарного механізму проведення фінансових операцій (SrBPM), налагодження та управління роботою різних видів графіків та фінансових калькуляторів. Можливе налаштування на будь-які правила фінансового обліку.

Ядро системи складається з трьох базових компонентів:

default image alt

SrGL — головна книга містить дані про контрагенти, рахунки та фінансові транзакції, дозволяє вести облік будь-яких фінансових операцій, у кількох планах рахунків. У головній книзі реалізовано механізм ведення субрахунків. Система підтримує мультивалютність. Для підтримки операцій у банківських металах, можливе ведення обліку в унціях та грамах, кількісного обліку.

default image alt

SrSTP - механізм виконання фінансових транзакцій заснований на принципі STP (Straight Through Processing) - наскрізне виконання операцій на базі єдиного конструктора і конвеєра операцій. Цей механізм побудований за принципом Угода -> Операція -> Первинні документи. Це дозволяє налаштувати будь-яку методологію бухгалтерського обліку, виконувати операції у ручному та автоматичному регламентному режимі.

default image alt

SrDictionaries — комплекс єдиних системоутворюючих довідників, які управляють загальними параметрами системи, містять фінансові та обмежувальні довідкові дані, що використовуються всіма модулями системи.

Платформа SrFTP містить:

  • Конструктор базових налаштувань для локалізації вимог облікової політики конкретної фінансової організації
  • Конструктор продуктових систем та бізнес процесів
  • Конструктор графіків грошових потоків
  • Інтегрований картковий бек-офіс та конектори до процесингів зовнішніх розробників
  • Механізми для формування обов'язкової статистичної звітності фінансової установи (вимоги регуляторів, аудиторів, внутрішня звітність)
  • API для підключення до нього будь-яких продуктових та інтеграційних модулів, а також аналітичних та фронт-офісних додатків
  • Інтегрований репозитарій звітів з вбудованим генератором звітів, що використовується всіма модулями системи
  • Систему налаштування та контролю лімітів
  • Систему рольової безпеки
  • Інтегрований модуль фінансового моніторингу, що дозволяє виконувати on-line контроль за правилами НБУ та відповідних державних та міжнародних органів.