Logo

Регламентні завдання

Для управління регламентними процедурами використовується вбудований у базу даних Oracle механізм багатопотокового виконання завдань.

Даний механізм доповнений нами зручною системою налаштування та керування виконанням завдань. Завдяки використанню промислового механізму бази даних Oracle досягається максимально ефективне використання всіх обчислювальних ресурсів системи та можливість масштабування без необхідності доопрацювання програмного коду. Це дає можливість обробляти дуже великі обсяги даних та виконувати велику кількість операцій у мінімально необхідних термінах та мінімально можливими технічними ресурсами.

Ведеться єдиний для всієї системи наскрізний календар регламентних процедур, журнал сеансів і їх виконання, а також протокол помилок і повідомлень.

Реалізовано каскадне послідовне та паралельне, а також багатопоточне та циклічне виконання регламентних завдань, використовується налаштування послідовностей залежних один від одного та взаємовиключних завдань.

Система регламентних завдань використовується як процедур відкриття і закриття операційного дня, але й забезпечення поточних регламентів операційного циклу банку.

Також система використовується для розсилки інформаційних повідомлень, планового інформаційного обміну із зовнішніми системами через інтеграційні сервіси.