Logo

Конструктор екранних форм

Конструктор екранних форм має дві реалізації - для Windows Desktop додатків і для WEB додатків - SrWebExpress. Основна відмінність даних інструментів у тому, що основний акцент у процесі розробки програми перенесений з розробки в налаштування. Тобто. основну частину роботи виконує не програміст, а бізнес-аналітик.

Конструктор дозволяє створювати нові екранні форми, шляхом нескладних візуальних налаштувань. Створені у такий спосіб екранні форми можуть бути доступні для використання у всіх функціональних модулях системи. Дані форми можуть використовуватися для побудови бізнес-процесних моделей, для розширення функціоналу як окремі динамічні кадри на вже існуючих формах, як самостійні діалоги. Такий підхід дозволяє створювати індивідуальну версію програмного продукту, під вимоги конкретного клієнта, тим самим значно розширюючи можливості системи.

Підтримує налаштування двох видів динамічних форм. Перша це звичайний, багатозакладний діалог, зі стандартним набором типів параметрів, що настроюються, і форма типу Grid.

Основна функціональність конструктора SrDynamicForms:

 • Створення динамічних інформаційних "підвалів" для будь-яких екранних форм системи
 • Налаштування розширень для набору параметрів більшості об'єктів системи
 • Налаштування автономних підсистем зі своїми типами об'єктів, операційними моделями, бізнес-процесами, засобами фільтрації та сортування
 • Налаштування "багатошарових", каскадних форм редагування об'єктів системи будь-якої складності
 • Налаштування складних способів візуалізації, контролю значень, що вводяться, розрахунку взаємозалежностей між параметрами об'єкта в процесі його редагування користувачем.

Відповідно до вимог конкретного бізнес-процесу в екранній формі налаштовуються:

 • Набір типизованих полів для введення даних (дата, текстові та числові поля, check-box тощо)
 • Набір параметрів візуалізації діалогової форми (Tab Sheet, підкладки, роздільники тощо)
 • Розташування полів як по вертикалі, так і по горизонталі
 • Налаштування пов'язаних полів
 • Правила простої валідації значень, що вводяться (перевірка на заповненість, діапазон значень тощо)
 • Правила складної валідації значень, що вводяться (використовується Pl/Sql, Groove)
 • Використання пов'язаних lookup Selector (наприклад, вибір рахунків за вибраним контрагентом)
 • Можливість накладання умови where для lookup Selector, з урахуванням зміни вибраних значень у будь-яких полях введення
 • Правила видимості, доступності та обов'язковості полів (у тому числі залежність від значень інших полів, від процесу чи етапів процесу)
 • Налаштування правил автозаповнення полів. Для розрахунку значень допускається використання процедур та функцій (Pl/Sql, Groove)
 • Налаштування подієвої моделі форми (наприклад Init_Form, Edit_Form, Save_Form тощо). На дані події можливе налаштування стеку процедур і функцій, для виконання як довільної бізнес-логіки, так і для відображення самої форми в режимі Run Time
 • Значення полів «за замовчуванням»