Logo

IT/Бізнес аналіз

Компанія Soft Review надає послуги з проведення бізнес-аналізу банківських продуктів, допомагаючи нашим клієнтам, формулювати бізнес-вимоги та інтерпретувати їх у вигляді технічної документації, що складається з Проектного завдання (Technical Design Document (TDD), Плану проекту (Project Plan) та Тест- плану (Test Plan), з оцінкою термінів та вартості виконання робіт, згодом на підставі даної технічної документації всі функціональні вимоги, вимоги UI/UX, вимоги до безпеки тощо будуть реалізовані командою розробників.
Саме якісний результат етапу аналізу бізнес-процесів, визначає ефективність подальшого ходу проекту. Наші бізнес-аналітики – це професіонали з багаторічним досвідом роботи, на практиці яких безліч реалізованих проектів у галузі автоматизації фінансової діяльності банків та фінансових компаній.

Процес бізнес-аналізу в компанії Soft Review можна розділити на такі етапи:

default image alt
Передпроектне дослідження
На етапі підготовки проекту впровадження бізнес аналітики Soft Review у співпраці з фахівцями замовника проводять наступні роботи:
 • Аналіз основних операцій та бізнес процесів клієнта
 • Аналіз послідовностей та взаємозв'язків бізнес процесів
 • Рольовий аналіз учасників бізнес-процесу
 • Аналіз можливостей міграції даних
 • Аналіз існуючого ПЗ та можливостей з інтеграції
 • Підготовка архітектурних специфікацій проекту
 • Підготовка функціональних специфікацій проекту
 • Складання Проектного завдання (Technical Design Document - TDD)
 • Підготовка специфікацій вимог до програмного забезпечення (SRS)
 • Проведення GAP-аналізу
 • Оцінка трудовитрат та тривалості робіт з реалізації конкретного етапу проекту/послуги
default image alt
Участь у проекті
У наших проектах бізнес-аналітик створює загальний список — белог задач, які розробники повинні будуть реалізовувати. Під час проекту бізнес аналітик займається не тільки підготовкою/коригуванням детальних функціональних вимог, але також плануванням та деталізацією. Він спілкується із зовнішнім замовником (product owner) та командою розробки та впровадження, спільно з ними визначає, яка частина вимог має бути реалізована в кожній наступній ітерації (метод sprint).
 • Управління змінами вимог під час проекту
 • Оформлення специфікацій та передача оновлених вимог команді розробників
 • Аналіз відхилень
 • Робота з тестувальниками
 • Проведення навчань та консультацій
 • Підготовка технологічних карт бізнес-процесів
 • Фіксація вимог та контроль реалізації в системі RedMine
default image alt
Після впровадження
Після завершення етапу впровадження та переходу в промислову експлуатацію програмного продукту, команда бізнес-аналітиків, як правило, протягом кількох тижнів продовжує активно працювати з клієнтом, для усунення помилок і зауважень, які можуть виникати в процесі експлуатації програмного продукту.
 • Проведення додаткових консультацій
 • Оптимізація бізнес-процесів
 • Налагодження додаткової бізнес логіки валідації
 • Оптимізація рольової участі
Як правило, клієнти приходять у Soft Review з бізнес-ідеєю та наймають нас для втілення її в якісний програмний продукт для вирішення своїх бізнес-завдань. Оскільки кожен бізнес є унікальним, ми детально досліджуємо всі особливості вимог клієнта та пропонуємо найкращі підходи для їх реалізації. Передбачається, що бізнес аналіз у класичному Agile підході не завжди потрібен, тому що команда проекту спілкується із замовником безпосередньо і постійно. Тим не менш, у наших проектах бізнес-аналітики завжди присутні як у простих проектах, так і в проектах, що реалізують складну бізнес-логіку. Наш підхід  дозволяє клієнтам чітко формулювати потреби та обґрунтування змін, а для нас розробляти та описувати рішення, які можуть приносити нашим клієнтам прибуток.