Logo

Інтеграція

Дефіцит гнучкості ІТ-інфраструктури є серйозною перешкодою для максимальної автоматизації бізнес-процесів, збільшення часу та витрат на їх виконання. Якщо ваша компанія має ІТ-інфраструктуру  не інтегрованих, або погано інтегрованих, між собою програмних комплексів та різного роду бізнес-додатків, призначених для підтримки роботи різних підрозділів, то зазвичай це вимагає значних тимчасових витрат на перенесення даних, агрегацію та аналіз інформації. Ми готові запропонувати комплексні послуги з інтеграції програмного забезпечення.
У тому числі при постачанні наших типових рішень ми спочатку пропонуємо механізми інтеграції власних додатків з ІТ архітектурою наших клієнтів.

Інтеграція передбачає:

  • виявлення додатків-джерел ключових даних компанії
  • розробку оптимальної моделі обміну даними між додатками
  • автоматизацію обміну даними за принципом сервісно-орієнтованої архітектури

Реалізація інтеграційного проекту дозволить забезпечити:

  • необхідну гнучкість ІТ-системи
  • зниження витрат на супровід та внесення змін до існуючих процедур
  • злагоджену роботу з корпоративними даними на всіх рівнях, уникнути їх втрати та невідповідності
  • суттєве скорочення тимчасових витрат та вартості виконання операцій
  • зручність комунікації працівників у єдиному інформаційному просторі

Питання необхідності інтеграції програмного забезпечення, що розробляється нашою компанією, в обов'язковому порядку узгоджується з клієнтом ще на етапі бізнес-аналізу проекту. При цьому спочатку закладається розробка оптимальної моделі автоматизації обміну даними між додатками, що вже існують у клієнта, і сервісними шинами.