Logo

Впровадження

За багаторічний період роботи, компанія Soft Review реалізувала кілька тисяч проектів впровадження та накопичила великий досвід у цій галузі. Компанія відповідає за якісний результат реалізації проектів, забезпечуючи його виключно кваліфікованими ресурсами, застосовуючи високі корпоративні стандарти управління проектами, які визначають порядок та послідовність дій проектних команд.
ІТ-рішення компанії можуть бути розгорнуті як на реальних серверах клієнта, так і в хмарному просторі.

Використання IT-рішення може бути умовно поділено на такі етапи:

 • Бізнес-аналіз проекту впровадження
  Узгоджуються та систематизуються основні вимоги клієнта. При необхідності формулюється перелік необхідних налаштувань та доопрацювань відповідно до специфіки діяльності клієнта. За результатами відбувається підготовка Функціональних вимог клієнта, проводиться оцінка трудовитрат та строків таких доопрацювань
 • Узгодження умов та укладання договору
 • Створення робочої групи
  Призначення відповідальних за проект осіб з боку клієнта та з боку компанії
 • Налаштування та конфігурація системи, включаючи налаштування робочих місць та прав доступу
  Впровадження типових IT-рішень (відрізняються мінімальною потребою в налаштуванні та конфігуруванні) дозволяє мінімізувати терміни реалізації проекту та ризики, що виникають у процесі впровадження
 • Міграція даних
  Основне завдання – забезпечити цілісність даних. Контроль повноти та коректності результатів перенесення здійснюють фахівці клієнта за консультаційної участі фахівців компанії
 • Адаптація системи (локалізація системи)
  Здійснюється реалізація вимог, затверджених на етапі бізнес-аналізу та передача клієнту адаптованої версії. Роботи проводяться у розрізі функціональних модулів системи
 • Інтеграція з існуючим ПЗ
  Проводяться роботи з інтеграції програмного забезпечення з існуючими програмними продуктами клієнта
 • Навчання персоналу клієнта
  Навчання проводиться для бізнес-підрозділів, технологічних підрозділів, що виконують супровід та ІТ персоналу клієнта
 • Тестування системи у розрізі функціональних модулів
  Проводиться перевірка та уточнення налаштувань функціональних модулів, перевірка правильності налаштованого бухгалтерського обліку, перевірка бізнес логіки, остаточне налаштування робочих місць конкретних користувачів, виявлення помилок та невідповідностей раніше узгодженим вимогам
 • Проведення комплексних тестових днів
  На реальних перенесених даних проводиться комплексна перевірка раніше налаштованих продуктів, уточнення загальних базових налаштувань програмного забезпечення, проводиться перевірка реального комплексного навантаження на систему
 • Введення в експлуатацію
  Початок проведення реальних операцій у режимі реального часу. Після введення в експлуатацію існує період контрольного супроводу, після якого можливе укладання окремого договору супроводу.